Coalitie Duurzame Zakenreizen

January 20, 2023

Op 24 januari vond in De Munt van Brussel, in aanwezigheid van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, de officiële lancering plaats van de Coalitie Duurzame Zakenreizen. Het is een initiatief van de vzw Bond Beter Leefmilieu.

België heeft aangegeven tegen 2050 koolstofneutraal te willen zijn. Binnen dit plan wil men tegen 2030 een aantal belangrijke stappen zetten om de CO2-uitstoot reeds drastisch te verminderen. Het project “Coalitie Duurzame Zakenreizen” werd minder dan een jaar geleden opgestart.

Een en ander werd geconcretiseerd tijdens verschillende werksessies waar vertegenwoordigers van verschillende kleine en grotere bedrijven, vervoersbedrijven en enkele universiteiten werden samengebracht. Het doel van deze coalitie is bedrijven en organisaties die het milieueffect van de zakenreizen van hun werknemers willen verminderen, meer bekendheid te geven en te ondersteunen. Hiervoor werd een engagementsverklaring opgesteld als richtsnoer waarin enkele heldere richtlijnen, voorbeelden van goede praktijken en het uitwisselen hiervan werden uitgewerkt.

Ook bij Uniglobe onderschrijven we de noodzaak van duurzame zakenreizen.

Categories:zakenreizen